Přijímací řízení na SŠ

2. kolo přijímacího řízení: Seznam škol, které vyhlašují 2. kolo, naleznete v systému dipsy.cz v termínu 21. 5. 2024 – 24. 5. 2024 – do maturitních oborů si může podat přihlášku jen ten, kdo konal JPZ v 1. kole Termín pro podání…

Celý článek

Kariérové poradenství

Výchovný poradce – Mgr. Marie Sochorová – sochorovama@zs13.plzen-edu.cz Výchovný poradce nabízí konzultační a poradenskou činnost v oblasti kariérového poradenství. Pomáhá žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě, zprostředkovává žákům i zákonným zástupcům možnosti dalšího vzdělávání. Informuje žáky a zákonné…

Celý článek

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) nabízí konzultační, poradenskou a metodickou pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům v oblasti výukových, výchovných a vztahových obtíží. Činnost členů je vzájemně propojena; snahou je vytvoření pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, zkvalitnění péče o žáky se…

Celý článek