DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Název: 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Adresa: Habrmannova 45 Plzeň 326 00

Telefon: 378 028 700

Mobilní telefon – hlavní budova Habrmannova: 728 678 366

Mobilní telefon – budova Táborská: 720 053 879

Datová schránka: adumv2q

E-mail: skola@zs13.plzen-edu.cz

Podatelna: pondělí a středa 7:30 – 10:00 hodin

IZO: 102 228 167

IČO: 69971901

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Vrátníková

Telefon: 378 028 701

E-mail: vratnikovazd@zs13.plzen-edu.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň: Mgr. Miroslava Cinkaničová

Telefon: 378 028 702

E-mail: cinkanicovami@zs13.plzen-edu.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň: Mgr. Marie Sochorová

Telefon: 378 028 702

E-mail: sochorovama@zs13.plzen-edu.cz

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Ekonomka školy: Bc. Hana Hábrová – habrovaha@zs13.plzen-edu.cz, 378 028 710

Hospodářka školy: Jitka Fárová – farovaji@zs13.plzen-edu.cz, 378 028 700 (záznamník)

Školník: Václav Šimlinger – simlingerva@zs13.plzen-edu.cz, 378 028 718

Vedoucí jídelny: Marie Radová – radovama@zs13.plzen-edu.cz, 378 028 717 (záznamník)

PEDAGOGICKÝ SBOR

Třídní učitelé

0.A – Václava Tichá – tichava@zs13.plzen-edu.cz

0.B – Martina Trubačová – trubacovama@zs13.plzen-edu.cz

0.C – Daniela Zoubková – zoubkovada@zs13.plzen-edu.cz

I.A – Tereza Lhotková – lhotkovate@zs13.plzen-edu.cz

I.B – Jitka Charvátová – charvatovaji@zs13.plzen-edu.cz

II.A – Josef Levý – levyjo@zs13.plzen-edu.cz

II.B – Jana Krenkelová – krenkelovaja@zs13.plzen-edu.cz

III.A – Renáta Kubištová – kubistovare@zs13.plzen-edu.cz

III.B – Helena Elznicová – elznicovahe@zs13.plzen-edu.cz

III.C – Jitka Cábová – cabovaji@zs13.plzen-edu.cz

IV.A – Tomáš Kocík – kocikto@zs13.plzen-edu.cz

IV.B – Kristýna Matoušková – matouskovakr@zs13.plzen-edu.cz

V.A – Irena Fikrlová – fikrlovair@zs13.plzen-edu.cz

V.B – Jaromíra Levá – levaja@zs13.plzen-edu.cz

V.C – Eva Barnášová – barnasovaev@zs13.plzen-edu.cz

VI.A – Martina Kašparová – kasparovama@zs13.plzen-edu.cz

VI.B – Andrea Kašová – kasovaan@zs13.plzen-edu.cz

VI.C – Lukáš Sokol – sokollu@zs13.plzen-edu.cz

VII.A – Olga Poláková – polakovaol@zs13.plzen-edu.cz

VII.B – Dana Schambergerová – schambergerovada@zs13.plzen-edu.cz

VII.C – Adriana Vraštilová – vrastilovaad@zs13.plzen-edu.cz

VIII.A – Kateřina Modrá – modraka@zs13.plzen-edu.cz

VIII.B – Petra Konjatová – konjatovape@zs13.plzen-edu.cz

VIII.C – Dana Horvátová – horvatovada@zs13.plzen-edu.cz

IX.A – Tereza Šťovíčková – stovickovate@zs13.plzen-edu.cz

IX.B – Matyáš Konopa – konopama@zs13.plzen-edu.cz

Netřídní učitelé 

Petr Kunst – kunstpe@zs13.plzen-edu.cz

Ilona Vacková – vackovail@zs13.plzen-edu.cz

Valerie Bobčíková – bobcikovava@zs13.plzen-edu.cz

Denisa Benešová – benesovade@zs13.plzen-edu.cz

Jan Zelenka – zelenkaja@zs13.plzen-edu.cz

Kristýna Paulová – paulovakr@zs13.plzen-edu.cz

Iveta Sladká – sladkaiv@zs13.plzen-edu.cz

Gabriela Sýkorová – sykorovaga@zs13.plzen-edu.cz

Dagmar Potužníková – potuznikovada@zs13.plzen-edu.cz

Asistentky pedagoga

Lada Bláhová 0. C – blahovala@zs13.plzen-edu.cz

Kateřina Brožová 1. třídy – brozovaka@zs13.plzen-edu.cz

Olga Bufková II. A – bufkovaol@zs13.plzen-edu.cz

Miroslava Hönigová III. C – honigovami@zs13.plzen-edu.cz

Šárka Konečná IV.B – konecnasa@zs13.plzen-edu.cz

Tereza Šafrová V. A – safrovate@zs13.plzen-edu.cz

Petra Tremlová V. C – tremlovape@zs13.plzen-edu.cz

Karolína Bramborová VI. B – bramborovaka@zs13.plzen-edu.cz

Andrea Martínková VI. C – martinkovaan@zs13.plzen-edu.cz

Pavla Brychová VII. A – brychovapa@zs13.plzen-edu.cz

Zuzana Zikmundová VII. B – zikmundovazu@zs13.plzen-edu.cz

Hana Jánská VIII. C – janskaha@zs13.plzen-edu.cz

Vladimíra Křížová IX. B – krizovavl@zs13.plzen-edu.cz

Vychovatelky školní družiny

I. oddělení – Ladislava Sedlecká – sedleckala@zs13.plzen-edu.cz

II. oddělení – Vlasta Hlaváčková – hlavackovavl@zs13.plzen-edu.cz

III. oddělení – Miluše Konrádová – konradovami@zs13.plzen-edu.cz

IV. oddělení – Jitka Matasová Hajnová – hajnovamatasovaji@zs13.plzen-edu.cz

V. oddělení – Lenka Rapantová – rapantovale@zs13.plzen-edu.cz

VI. oddělení – Michala Pošarová – posarovami@zs13.plzen-edu.cz