DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Název: 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Adresa: Habrmannova 45 Plzeň 326 00

Telefon: 378 028 700

Mobilní telefon – hlavní budova Habrmannova: 728 678 366

Mobilní telefon – budova Táborská: 720 053 879

Datová schránka: adumv2q

E-mail: skola@zs13.plzen-edu.cz

Podatelna: pondělí a středa 7:30 – 10:00 hodin

IZO: 102 228 167

IČO: 69971901

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Vrátníková

Telefon: 378 028 701

E-mail: vratnikovazd@zs13.plzen-edu.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň: Mgr. Miroslava Cinkaničová

Telefon: 378 028 702

E-mail: cinkanicovami@zs13.plzen-edu.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň: Mgr. Marie Sochorová

Telefon: 378 028 702

E-mail: sochorovama@zs13.plzen-edu.cz

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Ekonomka školy: Bc. Hana Hábrová – habrovaha@zs13.plzen-edu.cz, 378 028 710

Hospodářka školy: Jitka Fárová – farovaji@zs13.plzen-edu.cz, 378 028 700 (záznamník)

Školník: Václav Šimlinger – simlingerva@zs13.plzen-edu.cz, 378 028 718

Vedoucí jídelny: Marie Radová – radovama@zs13.plzen-edu.cz, 378 028 717 (záznamník)

PEDAGOGICKÝ SBOR

Třídní učitelé

0.A – Václava Tichá – tichava@zs13.plzen-edu.cz

0.B – Martina Trubačová – trubacovama@zs13.plzen-edu.cz

1.A – Josef Levý – levyjo@zs13.plzen-edu.cz

1.B – Jana Krenkelová – krenkelovaja@zs13.plzen-edu.cz

2.A – Renata Kubištová – kubistovare@zs13.plzen-edu.cz

2.B – Helena Elznicová – elznicovahe@zs13.plzen-edu.cz

2.C – Jitka Cábová – cabovaji@zs13.plzen-edu.cz

3.A – Irena Fikrlová – fikrlovair@zs13.plzen-edu.cz

3.B – Denisa Poršová – porsovade@zs13.plzen-edu.cz

4.A – Tomáš Kocík – kocikto@zs13.plzen-edu.cz

4.B – Jaromíra Levá – levaja@zs13.plzen-edu.cz

4.C – Eva Barnášová – barnasovaev@zs13.plzen-edu.cz

5.A – Tereza Lhotková – lhotkovate@zs13.plzen-edu.cz

5.B – Jitka Charvátová – charvatovaji@zs13.plzen-edu.cz

5.C – Jana Pouchová – pouchovaja@zs13.plzen-edu.cz

6.A – Radana Jarošová – jarosovara@zs13.plzen-edu.cz

6.B – Dana Schambergerová – schambergerovada@zs13.plzen-edu.cz

6.C – Adriana Vraštilová – vrastilovaad@zs13.plzen-edu.cz

7.A – Kateřina Modrá – modraka@zs13.plzen-edu.cz

7.B – Petra Konjatová – konjatovape@zs13.plzen-edu.cz

7.C – Dana Horvátová – horvatovada@zs13.plzen-edu.cz

8.A – Tereza Brejchová – brejchovate@zs13.plzen-edu.cz

8.B – Pavel Hofrajter – hofrajterpa@zs13.plzen-edu.cz

9.A – Petr Kunst – kunstpe@zs13.plzen-edu.cz

9.B – Ilona Vacková – vackovail@zs13.plzen-edu.cz

Netřídní učitelé 

Alena Poleníková – polenikovaal@zs13.plzen-edu.cz

Denisa Benešová – benesovade@zs13.plzen-edu.cz

Lukáš Sokol – sokollu@zs13.plzen-edu.cz

Matyáš Konopa – konopama@zs13.plzen-edu.cz

Jan Zelenka – zelenkaja@zs13.plzen-edu.cz

Andrea Kašová – kasovaan@zs13.plzen-edu.cz

Martina Kašparová – kasparovama@zs13.plzen-edu.cz

Asistentky pedagoga

Olga Bufková I. A – bufkovaol@zs13.plzen-edu.cz

Miroslava Hönigová II. C – honigovami@zs13.plzen-edu.cz

Tereza Šafrová III. A – safrovate@zs13.plzen-edu.cz

Patricie Zemanová III. B – zemanovapa@zs13.plzen-edu.cz

Ester Světlíková IV. A – svetlikovaes@zs13.plzen-edu.cz

Petra Hubková IV. C – hubkovape@zs13.plzen-edu.cz

Karolína Bramborová V. B – bramborovaka@zs13.plzen-edu.cz

Pavla Brychová VI. A – brychovapa@zs13.plzen-edu.cz

Zuzana Zikmundová VI. B – zikmundovazu@zs13.plzen-edu.cz

Hana Outolná VII. C – outolnaha@zs13.plzen-edu.cz

Vladimíra Křížová VIII. B – krizovavl@zs13.plzen-edu.cz

Monika Beranová IX. B – beranovamo@zs13.plzen-edu.cz

Vychovatelky školní družiny

I. oddělení – Ladislava Sedlecká – sedleckala@zs13.plzen-edu.cz

II. oddělení – Anna Jandová – jandovaan@zs13.plzen-edu.cz

III. oddělení – Miluše Konrádová – konradovami@zs13.plzen-edu.cz

IV. oddělení – Vlasta Hlaváčková – hlavackovavl@zs13.plzen-edu.cz

V. oddělení – Lenka Rapantová – rapantovale@zs13.plzen-edu.cz