Školní družina je zaměřena na zájmovou činnost žáků a dětí, dále na výchovně vzdělávací, odpočinkovou, rekreační a spontánní činnost. Za běžného režimu školy jsou pořádány různé příležitostné akce, například nejrůznější hry a soutěže, sportovní odpoledne, čertí den a další akce v předvánočním období, maškarní karneval, oslava příchodu jara, velikonoční tvoření, dětský den, hry na hřišti a v parku. V rámci ŠD jsou bezplatně žákům a dětem nabízeny různé zájmové kroužky. Některé akce pořádáme ve spolupráci s rodiči.

Vychovatelky:

 1. oddělení – Ladislava Sedlecká – +420 378 028 722, sedleckala@zs13.plzen-edu.cz
 2. oddělení – Vlasta Hlaváčková – +420 378 028 711, hlavackovavl@zs13.plzen-edu.cz
 3. oddělení – Miluše Konrádová – +420 378 028 712, konradovami@zs13.plzen-edu.cz
 4. oddělení – Jitka Matasová Hajnová – hajnovamatasovaji@zs13.plzen-edu.cz
 5. oddělení – Lenka Rapantová – +420 378 028 726, rapantovale@zs13.plzen-edu.cz
 6. oddělení – Michala Pošarová – +420 378 028 721, posarovami@zs13plzen-edu.cz

Provoz školní družiny:

Budova Habrmannova

 • Ranní provoz: 6:00 – 7:45 (příchod do 7:30)
 • Odpolední provoz: 11:40 – 17:00 (pátek do 16:30)

Budova Táborská (odloučené pracoviště)

 • Ranní provoz: 6:30 – 7:45
 • Odpolední provoz: 11:40 – 16:00
dsc02755-jpgup

Platba za školní družinu:

 • 140,- Kč za každý započatý měsíc přihlášeného žáka či dítěte
 • 80,- Kč za měsíc při pobytu dítěte či žáka pouze v ranním provozu družiny

Poplatek za ŠD lze uhradit jednorázovým převodem z účtu, trvalým příkazem, složenkou na poště, hotově přes pokladnu v kanceláři školy.

Při bezhotovostní platbě Vás žádáme uvést v kolonce VKLAD JMÉNEM – JMÉNO DÍTĚTE! Jinak je velmi složité vaši platbu správně přiřadit!

Jednorázová na celý školní rok (10 měsíců) 1 400,- Kč – nejlepší řešení! 🙂

Na pololetí (5 měsíců): 700,- Kč

Jednorázová platba na celý školní rok vám ušetří poplatky a starost s platbou a předkládáním ke kontrole každý měsíc.

číslo účtu školy: 49538311/0100
variabilní symbol: 0213
konstantní symbol: 379
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

DOKLAD O ZAPLACENÍ VŽDY PŘEDKLÁDEJTE VYCHOVATELKÁM K EVIDENCI.

Upozornění pro rodiče:
Žáka ze školní družiny nelze uvolnit na základě telefonické žádosti.

Poplatek za ŠD za měsíc, ve kterém je dítě přihlášeno do ŠD, je nutno zaplatit, i když do ŠD nechodí (např. při dlouhé nemoci).

ŠVP pro ŠD – k nahlédnutí v kanceláři školy.

Další informace

 • podmínkou přijetí žáka (dítěte) do školní družiny je řádně vyplněná a odevzdaná přihláška nejpozději do 30. 6. 2023 (příchody a odchody se vyplňují až na začátku školního roku)
 • předpokladem možnosti pobytu v ŠD je zaměstnání obou rodičů
 • v případě volného místa lze přijmout všechny zájemce (od 1. 10. 2023)
 • mezi družinou a školou převádí žáky určený pedagogický pracovník
 • preferujeme bezhotovostní platbu (bankovní spojení viz níže)
 • žák (dítě) musí mít ve školní jídelně zaplacené obědy (přihláška a informace o platbě u vedoucí školní jídelny)
 • zákonným zástupcům a dalším rodinným příslušníkům není z hygienických důvodů povolen vstup do prostor školní družiny
 • konzultace rodičů s vychovatelkou je možná na základě předchozí domluvy
 • informace o činnosti ŠD budou předávány e-mailem, přes webové stránky a na nástěnkách ŠD
 • o změně bydliště nebo telefonního čísla informujte ihned vychovatelku

Vyzvedávání žáků ze ŠD – čipový systém BELLhop

Z důvodu zvýšení bezpečnosti pobytu a vyzvedávání žáků ze ŠD probíhá vyzvedávání žáků a dětí přes čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol.

Systém je založen na identifikačních čipech. Čipová čtečka se nachází v prostoru za vstupními dveřmi do budovy ŠD – Habrmannova 45. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a na jeho základě bude vaše dítě uvolněno k odchodu ze ŠD.

Systém se týká pouze dětí a žáků, které využívají provozu ŠD v Habrmannově ulici.

Každá osoba oprávněná k vyzvedávání žáka, musí mít svůj vlastní čip, popř. identifikaci nechat načíst na plzeňskou kartu (PK). Na každého žáka je potřeba mít samostatný čip/PK (v případě sourozenců). Ztrátu čipu/PK je nutné co nejdříve nahlásit z důvodu deaktivace.

Jeden čip obdržíte od školy zdarma, každý další za 100,-Kč (50,- Kč nákup čipu + 50,-Kč aktivace). Registrace PK je zpoplatněna ve výši 50,- Kč. Čipy a PK bude možno aktivovat na konci prázdnin – sledujte naše webové stránky.

Vyzvedávání dětí a žáků – ŠD Táborská

U žáků, kteří využívají provozu ŠD Táborská probíhá vyzvedávání přes kamerový systém. Při vstupu do vestibulu školy se po pravé straně nachází zvonky na ŠD. Po zazvonění se ve třídě ŠD aktivuje monitor a osoba oprávněná k vyzvedávání sdělí jméno žáka, který bude následně uvolněn k odchodu. Po ukončení provozní doby ŠD Táborská se žáci nepřevádí na budovu Habrmannova.

Samostatný odchod žáka

Pokud žák odchází bez doprovodu (sám), je pro vychovatelku závazná doba odchodu uvedená zákonným zástupcem v přihlášce do ŠD (žák ze ŠD Habrmannova nepotřebuje čip). V jiný čas lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost zákonného zástupce, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.

Soubory ke stažení