Školní družina je zaměřena na zájmovou činnost žáků a dětí, dále na výchovně vzdělávací, odpočinkovou, rekreační a spontánní činnost. Za běžného režimu školy jsou pořádány různé příležitostné akce, například nejrůznější hry a soutěže, sportovní odpoledne, čertí den a další akce v předvánočním období, maškarní karneval, oslava příchodu jara, velikonoční tvoření, dětský den, hry na hřišti a v parku. V rámci ŠD jsou bezplatně žákům a dětem nabízeny různé zájmové kroužky. Některé akce pořádáme ve spolupráci s rodiči.

Vychovatelky:

  1. oddělení – Ladislava Sedlecká – 378 028 722, sedleckala@zs13.plzen-edu.cz
  2. oddělení – Vlasta Hlaváčková – 378 028 711, hlavackovavl@zs13.plzen-edu.cz
  3. oddělení – Miluše Konrádová – 378 028 712, konradovami@zs13.plzen-edu.cz
  4. oddělení – Jitka Matasová Hajnová – hajnovamatasovaji@zs13.plzen-edu.cz
  5. oddělení – Lenka Rapantová – 378 028 726, rapantovale@zs13.plzen-edu.cz
  6. oddělení – Michala Pošarová – 378 028 721, posarovami@zs13plzen-edu.cz

Provoz školní družiny:

Budova Habrmannova

  • Ranní provoz: 6:00 – 7:40 (příchod do 7:30)
  • Odpolední provoz: 11:40 – 17:00 (pátek do 16:30)
dsc02755-jpgup

Platba za školní družinu:

  • 140,- Kč za každý započatý měsíc přihlášeného žáka či dítěte
  • 80,- Kč při pobytu dítěte či žáka pouze v ranním provozu družiny

Poplatek za ŠD lze uhradit jednorázovým převodem z účtu, trvalým příkazem, složenkou na poště, hotově přes pokladnu v kanceláři školy.

Při bezhotovostní platbě Vás žádáme uvést v kolonce VKLAD JMÉNEM – JMÉNO DÍTĚTE! Jinak je velmi složité vaši platbu správně přiřadit!

Jednorázová na celý školní rok (10 měsíců) 1 400,- Kč – nejlepší řešení! 🙂

Na pololetí (5 měsíců): 700,- Kč

Jednorázová platba na celý školní rok vám ušetří poplatky a starost s platbou a předkládáním ke kontrole každý měsíc.

číslo účtu školy: 49538311/0100
variabilní symbol: 0213
konstantní symbol: 379
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

DOKLAD O ZAPLACENÍ VŽDY PŘEDKLÁDEJTE VYCHOVATELKÁM K EVIDENCI.

Upozornění pro rodiče:
Žáka ze školní družiny nelze uvolnit na základě telefonické žádosti.

Poplatek za ŠD za měsíc, ve kterém je dítě přihlášeno do ŠD, je nutno zaplatit, i když do ŠD nechodí (např. při dlouhé nemoci).

ŠVP pro ŠD – k nahlédnutí v kanceláři školy.

Soubory ke stažení