Co je školní parlament?

 • tvoří zástupci 3. – 9. ročníku (2 žáci z každé třídy)
 • schází  se ve středu o velké přestávce, zpravidla 1x za 14 dní
 • schůzky vede pan učitel Pavel Hofrajter
 • schůzek se pravidelně účastní paní zástupkyně Miroslava Cinkaničová nebo paní zástupkyně Marie Sochorová
 • zajišťuje přenos informací mezi třídními kolektivy, přednáší návrhy, nápady na změny
 • spolupracuje s vedením školy a KRPŠ
 • zaměřuje se na rozvoj osobnostní a sociální výchovy žáků
 • na schůzkách připravuje různé soutěže a akce pro ostatní spolužáky.

Školní parlament ve školním roce 2019/2020

I v letošním roce bude naše škola adoptovat zvířátko ze ZOO Plzeň. Zcela jistě bude adoptován (jako v posledních letech) klokan a tučňák; dalšího výběru se budou účastnit právě jednotliví zástupci tříd ve školním parlamentu.

A co nás v letošním roce čeká?

 • organizace podzimního sběru papíru v listopadu a v dubnu (zajišťuje třída IX. A).
 • budeme se podílet na vánočních dílnách
 • čeká nás spolupráce na výrobě dárečků pro budoucí prvňáčky
 • opětovně zorganizujeme ,,ponožkový den“
 • budeme se aktivně podílet na oslavě 30letého výročí Sametové revoluce

25. září 2019 si zástupci školního parlamentu ze svého středu volili nominanty do městského žákovského parlamentu. Volit měli dva členy školního parlamentu – jednoho zástupce našeho školního parlamentu v tom městském a jeho náhradníka.

Členové školního parlamentu měli na výběr celkem ze dvou kandidátů, kteří se svojí nominací souhlasili. Byli to Barbora Seifertová z VIII. B a Kateřina Černá z VI. B.

Členové školního parlamentu se shodli, že nejjednodušší volbou bude volba aklamací – veřejné hlasování zdvižením ruky.

Zástupkyní 13. ZŠ v městském žákovském parlamentu byla zvolena Barbora Seifertová z VIII. B.

Náhradnicí Barbory byla zvolena Kateřina Černá z VI. B.

Oběma zvoleným gratulujeme!

Dalším jednáním školního parlamentu ZDAR!

Aktuálně