sd

Školní družina je součástí 13. základní školy Plzeň. Ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 je v provozu pět oddělení. Nachází se na adrese Habrmannova 45 v boční budově. Tři oddělení v Habrmannově ulici mají samostatnou učebnu, dvě oddělení se nachází v učebnách pro první třídy, kde je vybavení i pro ŠD. Školní družina má k dispozici i ostatní prostory školy (školní kuchyňku, dílny, počítačové učebny, tělocvičnu, školní hřiště a zahradu).