sd

Školní družina je součástí 13. základní školy Plzeň. Ve školním roce 2020/2021 je v provozu šest oddělení. Pět oddělení se nachází na adrese Habrmannova 45 v boční budově, šesté oddělení je umístěno na odloučeném pracovišti v budově Táborská 28. Tři oddělení v Habrmannově ulici mají samostatnou učebnu, dvě oddělení se nachází v učebnách pro první třídy, kde je vybavení i pro ŠD. Na odloučeném pracovišti má šesté oddělení vlastní prostor. Školní družina má k dispozici i ostatní prostory školy (školní kuchyňku, dílny, počítačové učebny, tělocvičnu, školní hřiště a zahradu).