Součástí školy je školní jídelna s velkokapacitní kuchyní. Žákům, pracovníkům školy a v doplňkové činnosti i cizím strávníkům nabízíme obědy z výběru dvou jídel.

Vedoucí školní jídelny: Marie Radová

IZO: 102664242

Telefon (záznamník): +420 378 028 717

Identifikace strávníka:
 • plzeňská karta
 • čip naší jídelny – možno zakoupit u vedoucí jídelny
 • čipem nebo PK se strávníci prokazují u výdeje obědů
 Výběr druhu oběda:
 • terminálem v prostoru školní jídelny pomocí čipu nebo plzeňské karty (2 dny předem)
 • přes internet (nejpozději 2dny předem)
 • přes mobilní aplikace – zde blíže VIS

Odhlašování oběda:

 • osobně u vedoucí jídelny
 • telefonicky +420 378 028 717 (záznamník, který vedoucí pravidelně vybírá)
 • mobil +420 702 272 083
 • e-mail vedoucí jídelny radovama@zs13.plzen-edu.cz
 • přes webovou či mobilní aplikaci VIS

Oběd lze odhlásit dva dny předem do 14.00 hodin.

Při nemoci strávníka lze odhlásit oběd první den nemoci nejpozději do 8.00 hodin u vedoucí jídelny.

Žáci mají nárok na oběd pouze první den nemoci (možnost vyzvednutí do stravovacích nádob), ostatní dny jsou povinni zákonní zástupci či žáci odhlásit.

V době nemoci je možnost odebírání oběda do jídlonosičů za plnou cenu.

Bližší informace získáte ve vnitřním řádu školní jídelny v přiloženém dokumentu.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny na telefonu +420 378 028 717 (+420 702 272 083) nebo radovama@zs13.plzen-edu.cz

sj-01-upr

Aktuální jídelníček naleznete na stránkách http://www.strava.cz/istravne/ , kde si najdete v odkazu Jídelníčky naší školu (zařízení 0378). Rychlý přechod na přihlášení Vám umožňuje odkaz na našich stránkách VIS-iStravné.

Na těchto stránkách lze také objednávat a odhlašovat obědy. V přiloženém dokumentu naleznete jednoduchý návod, jak postupovat při objednávání a odhlašování obědů přes internet.

sj-02-upr