Cílem sdružení je

  • spolupracovat se školou v oblasti výchovy a vzdělávání dětí
  • hájit všestranný rozvoj osobnosti žáků
  • snažit se o jednotné výchovné působení: rodina – škola
  • pomáhat škole materiálně či finančně při zajištění
  • nákup časopisů do školní knihovny
  • pomoc při zajištění akcí žákovského parlamentu

Výbor sdružení

  • je složen z volených zástupců jednotlivých tříd, který zajišťují přenos informací na třídní schůzky
  • volí svého předsedu, který zajišťuje komunikaci mezi klubem a školou
  • schází se dle potřeby, minimálně 3x ročně