Technické dovednosti našich žáků

30
06, 2022

Technické dovednosti našich žáků

Autor: Miroslava Cinkaničová

Žáci ze šestých, osmých a devátých tříd ukázali, že jejich technické dovednosti nejsou vůbec špatné. Ve školních dílnách ve volitelném předmětu Technické praktikum dokázali vyrobit řadu kvalitních výrobků. Třída IX. A si vedla velmi dobře při sestavování robotů z robotických…

Celý článek

Fyziologie člověka v VIII.A

28
06, 2022

Fyziologie člověka v VIII.A

Autor: Tereza Brejchová

Na závěrečné hodině přírodopisu jsme se s VIII.A pobavili. Na několika stanovištích pomocí pokusů žáci pozorovali fyziologické procesy svého těla. Např. pomocí vatových tyčinek a 4 základních chutí zkoumali umístění chuťových pohárků na svém jazyku. Nebo zkoušeli odhadnout, jaké jídlo…

Celý článek

Výlet do přírodní rezervace SOOS

28
06, 2022

Výlet do přírodní rezervace SOOS

Autor: Tereza Brejchová

Dne 17. 6. 2022 se 8. a 9. ročník zúčastnil výletu do přírodní rezervace SOOS nedaleko Františkových Lázní. Náplní exkurze byla procházka po slatiništích a prohlídka dvou přilehlých muzeí. Na okruhu dlouhém asi 1,5 km měli žáci úkoly a po…

Celý článek

Škrábej, kotě!

14
06, 2022

Škrábej, kotě!

Autor: Petr Kunst

Škrábej, kotě! je soutěž Centra robotiky na téma bezpečný internet. Soutěží se ve dvou kategoriích – programovací a výtvarné. Naše škola se této soutěže s pravidelností účastní a býváme i relativně úspěšní. Letos to teda ale vyšlo na výbornou. V…

Celý článek

Cyklisticko-turistický kurz

23
05, 2022

Cyklisticko-turistický kurz

Autor: Lukáš Sokol

Letošní ročník cyklisticko-turistického kurzu pořádaný pro osmé ročníky se velmi vydařil. Kurzu se zúčastnilo 32 žáků a žákyň v doprovodu svých pedagogů: Petr Kunst, Tomáš Kocík, Renáta Bromová a Lukáš Sokol. Na rozdíl od předchozích ročníků, měli žáci nádherné počasí, zřejmě…

Celý článek

Cyklisticko-turistický kurz 2022 – INFORMACE

27
04, 2022

Cyklisticko-turistický kurz 2022 – INFORMACE

Autor: Petr Kunst

V příloze tohoto článku přikládám pokyny, kde naleznete veškeré informace k cyklisticko-turistickému kurzu. Také v příloze naleznete všechny tiskopisy, které bude potřeba před odjezdem odevzdat – potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrzené lékařem), prohlášení zákonných zástupců, bezinfekčnost (podepsané zákonným zástupcem). Protože…

Celý článek

Projektová práce v 8. ročníku

29
03, 2022

Projektová práce v 8. ročníku

Autor: Pavel Hofrajter

Žáci 8. ročníku se v rámci individuálních projektů věnovali problematice vzniku Spojených států amerických. Za tím účelem si připravili prezentaci jimi vybraného státu z USA. Se svým úkolem se vypořádali velmi zdatně – posuďte sami v přiložené fotogalerii.

Celý článek

Projektová práce v VIII. A

29
03, 2022

Projektová práce v VIII. A

Autor: Pavel Hofrajter

Žáci VIII. A si v nedávné době v rámci hodin dějepisu vyzkoušeli projektové vyučování ve skupinách. Pracovali celkem na 5 stanovištích, kdy každé bylo zaměřené na jinou aktivitu. Žáci se tak o době Napoleona Bonaparta dozvídali např. z dobových novinových…

Celý článek

Projektový den na Mikulášském gymnáziu

28
03, 2022

Projektový den na Mikulášském gymnáziu

Autor: Tereza Brejchová

Žáci třídy VIII.B se ve středu 23. 3. 2022 účastnili projektového dnu na Mikulášském gymnáziu. Třída byla rozdělena na 4 skupiny, přičemž si vyzkoušeli spoustu pokusů z chemie, biologie, fyziky nebo si osvojili základy robotiky. V chemii nás čekaly pokusy…

Celý článek