INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste projevili zájem o naši školu. Věříme, že máme Vašemu budoucímu prvňáčkovi co nabídnout jak v oblasti výuky tak v mimoškolních aktivitách. Zápis pro školní rok 2021/22 se týká dětí, které dovrší do 31.8.2021 šesti let věku a dětí, kterým byl udělen v minulém roce odklad povinné školní docházky.

Zápisy budou probíhat ve dnech 7. – 9. dubna 2021

Pokud se z jakéhokoli důvodu nestihnete do školy dostavit ve vypsaném termínu, je třeba žádost o přijetí zaslat nejpozději do 30. 4. 2021 některým z níže uvedených způsobů.

S ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a pokynu MŠMT proběhnou zápisy  k povinné školní docházce pro šk. rok 2021/22 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Možnosti podání žádosti (pro plánování budoucího školního roku ideálně do 9. 4. 2021 – nejpozději do 30. 4. 2021):

 • do datové schránky školy – adumv2q
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze přijmout žádost pouze prostým mailem)
 • poštou
 • osobním podáním zákonným zástupcem ve škole

Podání žádosti ve škole bude realizováno v hlavní budově školy v termínech

středa 7. 4. 2021 14.00 – 18.00

čtvrtek 8. 4. 2021 14.00 – 18.00

pátek 9. 4. 2021 14.00 – 17.00

V uvedený čas můžete osobně podat „Žádost o přijetí“  a další dokumenty. Prosíme o provedení rezervace času, abychom tak zabránili shlukování lidí.

Elektronická rezervace času návštěvy školy bude spuštěna 31. 3. 2021 v 8.00 a ukončena 5. 4. 2021 ve 23.59. Pokud nemáte možnost provést si elektronickou volbu času, neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám.

Návod k elektronické registraci najdete ZDE

Registraci na zvolený čas provedete ZDE (funkční od 31. 3. 2021)

Žádáme o dodržení smluveného termínu.

Postup zápisu k povinné školní docházce aneb, co je třeba přinést za dokumenty – návod ke stažení ZDE

Zápis k základnímu vzdělávání

 • žádost o přijetí k povinné školní docházce ZDE
 • zápisový lístek ZDE
 • doklad o trvalém bydlišti (OP zákonného zástupce) – doložit pro fyzickou kontrolu
 • rodný list dítěte, u cizinců osobní doklad dítěte – doložit pro fyzickou kontrolu
 • kartička zdravotní pojišťovny – doložit pro fyzickou kontrolu

Odklad povinné školní docházky

 • žádost o přijetí k povinné školní docházce ZDE
 • žádost o odklad povinné školní docházky ZDE
 • zápisový lístek ZDE
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • doklad o trvalém bydlišti – doložit pro fyzickou kontrolu
 • rodný list dítěte, u cizinců osobní doklad dítěte – doložit pro fyzickou kontrolu
 • kartička zdravotní pojišťovny – doložit pro fyzickou kontrolu

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a lze ji otevřít pouze při minimálním počtu 10 dětí. Přednost mají děti s odkladem PŠD. Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad a budete mít zájem o jeho zařazení do třídy přípravného ročníku, je třeba přinést

 • žádost o přijetí k povinné školní docházce ZDE
 • žádost o odklad povinné školní docházky ZDE
 • žádost o přijetí do přípravné třídy ZDE
 • zápisový lístek ZDE
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • doklad o trvalém bydlišti – doložit pro fyzickou kontrolu
 • rodný list dítěte, u cizinců osobní doklad dítěte – doložit pro fyzickou kontrolu
 • kartička zdravotní pojišťovny – doložit pro fyzickou kontrolu

Pro zařazení nešestiletého dítěte do přípravné třídy je nutno doložit

 • žádost o přijetí do přípravné třídy
 • zápisový lístek
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení

Předčasný nástup – pokud máte zájem o přijetí dítěte, které k 31. 8. 2021 nedovrší šesti let

 • žádost o předčasné přijetí k povinné školní docházce ZDE
 • zápisový lístek ZDE
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě dítěte, kterému bude 6 let až po 31. 12. 2021)
 • doklad o trvalém bydlišti – doložit pro fyzickou kontrolu
 • rodný list dítěte, u cizinců osobní doklad dítěte – doložit pro fyzickou kontrolu
 • kartička zdravotní pojišťovny – doložit pro fyzickou kontrolu

Tiskopisy si můžete vyzvednout předem. Budou k dispozici od 29. 3. 2021 do 31. 3. 2021 v době 9.00 – 15.00 u vchodu do školy.

Máte dotaz? Nevíte si rady? Jsme Vám k dispozici ve středu 31. 3. 2021 v době 9.00 – 13.00 na telefonních číslech

378 028 701, 378 028 702, 728 678 366

Soubory ke stažení