INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zápis pro školní rok 2023/24 se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 šesti let věku a dětí, kterým byl udělen v minulém roce odklad povinné školní docházky.

POZOR! Netýká se dětí podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) ve znění novely č. 20/2023 Sb. Pro tyto děti budou probíhat zápisy ve dnech 1. a 2. 6. 2023. Sledujte naše stránky, kde budou včas bližší informace.

Zápisy s osobní účastí dětí budou probíhat ve dnech 3. – 4. dubna 2023

pondělí 3. 4. 2023 od 14.00 do 18.00

úterý 4. 4. 2022 od 14.00 do 17.00

Pokud se z jakéhokoli důvodu nestihnete do školy dostavit ve vypsaném termínu, je třeba žádost o přijetí podat nejpozději do 30. 4. 2023 jednou z následujících forem:

 • osobním podáním zákonným zástupcem ve škole (dohodnout termín lze na telefonním čísle 378 028 700)
 • do datové schránky školy – adumv2q
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze přijmout žádost pouze prostým mailem)
 • poštou

K osobnímu podání žádosti preferujeme předchozí elektronickou rezervaci, která bude spuštěna 28. 3. 2023 v 00.01 a ukončena 4. 4. 2022 ve 12.00. Pokud nemáte možnost provést si elektronickou volbu času, neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám.

Návod k elektronické registraci najdete ZDE

Registraci na zvolený čas provedete ZDE (funkční od 28. 3. 2023)

Žádáme o dodržení smluveného termínu.

Postup zápisu k povinné školní docházce, aneb co je třeba přinést za dokumenty.

Zápis k základnímu vzdělávání

 • žádost o přijetí k povinné školní docházce (při elektronické rezervaci lze použít vygenerovanou žádost)
 • zápisový lístek
 • doklad o trvalém bydlišti (OP zákonného zástupce) – doložit pro fyzickou kontrolu
 • rodný list dítěte, u cizinců osobní doklad dítěte – doložit pro fyzickou kontrolu
 • kartička zdravotní pojišťovny – doložit pro fyzickou kontrolu

Odklad povinné školní docházky

 • žádost o přijetí k povinné školní docházce (při elektronické rezervaci lze použít vygenerovanou žádost)
 • žádost o odklad povinné školní docházky (při elektronické rezervaci lze použít vygenerovanou žádost)
 • zápisový lístek
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • doklad o trvalém bydlišti – doložit pro fyzickou kontrolu
 • rodný list dítěte, u cizinců osobní doklad dítěte – doložit pro fyzickou kontrolu
 • kartička zdravotní pojišťovny – doložit pro fyzickou kontrolu

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a lze ji otevřít pouze při minimálním počtu 10 dětí. Přednost mají děti s odkladem PŠD. Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad a budete mít zájem o jeho zařazení do třídy přípravného ročníku, je třeba přinést

 • žádost o přijetí k povinné školní docházce (při elektronické rezervaci lze použít vygenerovanou žádost)
 • žádost o odklad povinné školní docházky (při elektronické rezervaci lze použít vygenerovanou žádost)
 • žádost o přijetí do přípravné třídy
 • zápisový lístek
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • doklad o trvalém bydlišti – doložit pro fyzickou kontrolu
 • rodný list dítěte, u cizinců osobní doklad dítěte – doložit pro fyzickou kontrolu
 • kartička zdravotní pojišťovny – doložit pro fyzickou kontrolu

Pro zařazení nešestiletého dítěte do přípravné třídy je nutno doložit

 • žádost o přijetí do přípravné třídy
 • zápisový lístek
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení

Předčasný nástup – pokud máte zájem o přijetí dítěte, které k 31. 8. 2023 nedovrší šesti let

 • žádost o předčasné přijetí k povinné školní docházce
 • zápisový lístek
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě dítěte, kterému bude 6 let až po 31. 12. 2023)
 • doklad o trvalém bydlišti – doložit pro fyzickou kontrolu
 • rodný list dítěte, u cizinců osobní doklad dítěte – doložit pro fyzickou kontrolu
 • kartička zdravotní pojišťovny – doložit pro fyzickou kontrolu

V případě, že nemáte možnost si doma výše uvedené tiskopisy vytisknout, je možné si je na 13. ZŠ Plzeň vyzvednout v době 30. – 31. 3. 2023 od 9.00 do 15.00.

Máte dotaz? Nevíte si rady? Jsme Vám k dispozici v pracovních dnech v době 9.00 – 15.00 na telefonních číslech

378 028 701

378 028 702

728 678 366

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi u zápisů do první třídy!

Soubory ke stažení