Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 10334311/0100

Ceny obědů od 1. 9. 2022

  • žáci 7 – 10 let – 35,- Kč
  • žáci 11 – 14 let – 37,- Kč
  • žáci 15 let a výše – 39,- Kč
  • cizí strávníci – 85,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle tabulky.

Možnost úhrady stravného:

Bankovní účty:

  • vyplnit přihlášku (strávník obdrží u vedoucí jídelny či získá v přiloženém dokumentu)
  • odevzdat potvrzenou přihlášku do kanceláře ŠJ
  • přiložit kopii „příkazu k inkasu“

Pokud Vaše dítě přestane na obědy chodit, musíte zrušit inkaso a odhlásit (zablokovat) obědy u vedoucí školní jídelny.

Stravné se platí zálohově dopředu podle počtu stravovacích dnů v následujícím měsíci vždy k 20. dni předchozího měsíce (např. na měsíc září se strhává platba 20. srpna). Proto je nutné v bankách nahlásit první splátku v tomto termínu! Je třeba, aby k 20. dni každého měsíce byla na účtu dostatečná finanční částka.