Výchovný poradce – Mgr. Marie Sochorová – sochorovama@zs13.plzen-edu.cz

Výchovný poradce nabízí konzultační a poradenskou činnost v oblasti kariérového poradenství. Pomáhá žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě, zprostředkovává žákům i zákonným zástupcům možnosti dalšího vzdělávání. Informuje žáky a zákonné zástupce o přijímacím řízení na SŠ, zpracovává podklady a připravuje žákům přihlášky na SŠ.

Šikovné odkazy – kde hledat informace:

Poradenské služby: