2. kolo přijímacího řízení:

Seznam škol, které vyhlašují 2. kolo, naleznete v systému dipsy.cz v termínu 21. 5. 2024 – 24. 5. 2024 – do maturitních oborů si může podat přihlášku jen ten, kdo konal JPZ v 1. kole

Termín pro podání přihlášky – do 24. 5. 2024

Způsob podávání přihlášek je stejný jako v 1. kole – výběr 3 oborů bez talentové zkoušky, 2 oborů s talentovou zkouškou; určení priority

Podrobné informace najdete na  – https://www.to-das.cz/druhe-kolo-prijimacek-na-ss/https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Přijímačky 2024

Přijímačky 2024_Informace pro rodiče

Webové stránky MŠMT k přijímacímu řízení – https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Informativní aktiv pro rodiče vycházejících žáků proběhl 28. 11. 2023 v 15.30 hod. – prezentace ze schůzky

 • Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
  • pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023;
  • pro obory vzdělání bez talentové zkoušky – 2. – 20. 2. 2023
 • MŠMT stanovilo ve školním roce 2023/2024 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

ŘÁDNÝ TERMÍN:

  • obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 16. dubna 2024, 2. termín 17. dubna 2024,
  • čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 12. dubna 2024,2. termín 15. dubna 2024;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:

  • 1. termín 29. dubna 2024, 2. termín 30. dubna 2024.

V případě dotazů se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Marii Sochorovou – sochorovama@zs13.plzen-edu.cz