Poznávání zvířat ve 3. třídě

5
05, 2022

Poznávání zvířat ve 3. třídě

Autor: Irena Fikrlová

Ve třídě III. A se krásně propojila výuka mezi  předměty – prvouka, výtvarka, český jazyk. Žáci bádali nad živočichy a své zkoumání zpracovali výtvarně (můžete vidět na fotografiích) i slovně – vlastní výtvory v rámci českého jazyka komentovali svými slovy.

Celý článek

Čtenářství ve 3. A

19
04, 2022

Čtenářství ve 3. A

Autor: Denisa Poršová

S velkou radostí oznamujeme, že se „čtenářství“ ve 3. A daří. V průběhu celého školního roku, zvláště pak v měsíci březnu, jsme se zaměřili na práci s knihou. Pořádáme pravidelné čtenářské dílny, hovořili jsme o známých autorech a ilustrátorech knih pro děti a mládež,…

Celý článek

Vesmír

23
03, 2022

Vesmír

Autor: Denisa Poršová

V třetí třídě jsme se celý měsíc zabývali vesmírem. Vesmír nás provázel všemi předměty. Ve výtvarné výchově jsme ztvárnili vesmír za pomoci temperových barev. Nezapomněli jsme ani na astronauta. Děti si vyzkoušely navrhnout svůj raketoplán. V prvouce jsme se dozvěděli…

Celý článek

Zapoj se do soutěže!

15
02, 2022

Zapoj se do soutěže!

Autor: Denisa Poršová

„Řemeslo má zlaté dno“ – to je název pro novou vyhlášenou soutěž na naší škole. Podmínkou je vyrobit vlastnoručně jakýkoliv řemeslný výrobek jako například: hračku, oděvní doplněk, šperk, suvenýr, nástroj nebo technickou pomůcku, hlavolam, věc pro vybavení domácnosti nebo zahrady,…

Celý článek

Vánoční přání

22
12, 2021

Vánoční přání

Autor: Denisa Poršová

Žáci třetí třídy potěšili své blízké. Aktivně vytvořili přáníčko, do kterého napsali vzkaz. Na dopis napsali adresu a nezapomněli obálky vyzdobit. Už nám pak zbývalo pouze nalepit známku a hodit do poštovní schránky. Komu přáníčko přišlo?

Celý článek

Svatý Martin

11
11, 2021

Svatý Martin

Autor: Denisa Poršová

Legendu o Svatém Martinovi znají snad už všechny děti ze třetího ročníku. „Verzí příběhu o svatém Martinu je několik. Všechny mají ale jedno společné – lásku k bližnímu. Svatý Martin žil ve 4. století, pocházel z dnešního Maďarska a otec…

Celý článek

Exkurze třetích ročníků- Čistá Plzeň, Sběrný dvůr

5
11, 2021

Exkurze třetích ročníků- Čistá Plzeň, Sběrný dvůr

Autor: Denisa Poršová

Žáci třetích ročníků navštívili Sběrný dvůr v Plzni. Dozvěděli se spoustu informací o tom, co společnost dělá. Krásně je provedli prezentací, která názorně ukazovala jejich práci: třídění odpadu, svoz odpadu, jízda popelářským autem a sběrný dvůr. Vyzkoušeli si sednout za…

Celý článek

Bajky v třetím ročníku

21
10, 2021

Bajky v třetím ročníku

Autor: Denisa Poršová

V třetí třídě jsme se věnovali literárnímu útvaru – Bajky. Téma nás provázelo celým týdnem a ve všech předmětech, což dokládají naše práce. „Bajka je označení pro literární útvar, ve kterém se zvířata chovají a mluví jako lidé (alegorie neboli…

Celý článek

Den stromů

20
10, 2021

Den stromů

Autor: Denisa Poršová

Den stromů se slaví 20.října, proto jsme poznávali listy stromů, objímali jsme strom, hledali jsme nejhezčí list, vytvořili jsme společnou silou strom a nakonec jsme využili svou fantazii a kreativitu v tvoření skřítka „Podzimníčka“.  

Celý článek