img_20230609_145226

Děti a žáci naší školní družiny mohli díky finanční podpoře z grantu města Plzně na školní představení divadelního spolku ŠUS. První blok tří „Ekopohádek“ vedl veselou formou k zamyšlení o našem vztahu k přírodě a o tom, jak je důležité o ni pečovat. Následné tematicky zaměřené činnosti v rámci jednotlivých oddělení jsme propojili s podzimním úklidem školního hřiště.
Druhý blok představení s pohádkou „Ulhaná princezna“ nabízel příběh s ponaučením. Je třeba se starat nejen o přírodu, ale také o vzájemné vztahy a vlastní pocity. Formou společenských her, komunikativním kruhem a charakterem aktivit jsme téma rozvinuli a podpořili cíl projektu, kterým je bezpečné a příjemné prostředí školy. Všichni si představení i doprovodné aktivity náramně užili, jak se můžete přesvědčit v galerii.

Fotogalerie