digi_plzen

Plzeň rozšíří využívání moderních technologií ve školách i školkách

Město Plzeň usiluje o rozšiřování digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek ve svých základních i mateřských školách. Požádá proto o dotaci na tři projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání maximálně po deseti milionech korun na každý z nich. Akce s názvy START Plzeň, DIGI Plzeň a SMART Plzeňáčci mají být realizovány v letech 2020 a 2021. Peníze budou využity na nákup moderních pomůcek, například robotických a výukových stavebnic, na vzdělávání pedagogů či zapojení žáků a učitelů do různých soutěží. Žádost o podání dotace schválili plzeňští zastupitelé.

 

start_plzen

Aktuálně