img_4515

Na mediální výchovu osmých a devátých tříd jsme si pozvali pracovníky z Integračního centra Praha o.p.s. V první části workshopu jsme  zhlédli krátká videa, která nám představila tematiku projektu – PŘEDSUDKY VŮČI CIZINCŮM. V druhé části jsme si zahráli příběhovou online hru. V rámci hry jsme se dozvěděli základní informace o integraci cizinců, plnili jsme různé úkoly, ze kterých byla část zaměřena na základy mediální gramotnosti, fack-checking a hate speech na sociálních sítích. Z workshopu jsme si odnesli zajímavá – mnohdy pro nás překvapivá fakta o cizincích v ČR a také návod na to, jakým způsobem si můžeme ověřovat pravost informací na internetu.

Hru si můžete zahrát i vy na stránkách Příšerky v hlavě.

Informace pak najdete např. v Atlasu předsudků.

Fotogalerie