back-to-school-top-view-of-school-stuff-laying-on-the-wooden-table

V letošním roce se 2. stupeň naší školy zapojil do projektu „Desatero pro primární prevenci“, který je podporován MŠMT a je realizován v rámci výzvy v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách. Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve škole a minimalizace jeho dopadů.

Žákům bude postupně představeno deset krátkých videoklipů, na které navazují elektronické kvízy, ve kterých si prověří, jak dané problematice porozuměli a co si pamatují.

Soubory ke stažení

Fotogalerie