Neživá příroda v přírodopise 9. ročníku patří mezi méně oblíbené učivo. To ale neplatí o letošním školním roce. Žáci na téma Horniny vytvářeli několik vyučovacích hodin Lapbooky. Nejen že se učili kooperace ve skupinách, ale také si nové učivo velmi dobře osvojili. Podle zpětné vazby je tato organizační forma výuky bavila a budeme v ní pokračovat i nadále. Hotové Lapbooky považujeme za velmi zdařilé a budou zdobit dané třídy.

Fotogalerie