olympiada3

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. se konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka. V letošním roce se zúčastnilo celkem 24 žáků. Ti si lámali hlavu nad jazykovými úkoly a popustili uzdu své fantazii při psaní slohové práce.

Ve 2. kategorii si postup zasloužila Jana Štruncová z 9. C a Diana Palubinskaité z 9. B. Třetí místo pak obsadila Mia Cao taktéž z 9. B a jako čtvrtý se umístil Dominik Nekola z 9. A. Ti budou v případě absence prvních dvou žákyň vysláni do okresního kola jako náhradníci.

Vítězům blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme za účast.

Fotogalerie