Techmánie – V. A, V.B a V. C

15
06, 2022

Techmánie – V. A, V.B a V. C

Autor: Jitka Charvátová

V měsíci květnu jsme my, páťáci, navštívili plzeňskou Techmánii. Viděli jsme mnoho zajímavých věcí. Například nakloněnou místnost, která má představovat potápějící se Titanic. Většina z nás uvnitř vrávorala a popadali jsme jako „švestky“. Prošli jsme expozice ve 3D Planetáriu. Některé z…

Celý článek

Výlet do ZOO

10
06, 2022

Výlet do ZOO

Autor: Tereza Lhotková

Dne 31. května jsme navštívili plzeňskou ZOO. Společně jsme si prohlédli tropický pavilon. Poté jsme se rozdělili do skupinek a plnili zadané úkoly o zvířatech. Po splnění aktivit jsme si mohli koupit občerstvení a suvenýry. Tam i zpět jsme jeli…

Celý článek

Páťáci na dopravním hřišti

19
05, 2022

Páťáci na dopravním hřišti

Autor: Jitka Charvátová

V průběhu měsíce dubna a května absolvovali žáci pátých tříd jízdy na dopravním hřišti při 33. základní škole v Plzni. Měli možnost si vybrat kolo, koloběžku nebo šlapací auto. Zopakovali si pravidla silničního provozu a to jak z pozice chodce, ale i cyklisty.…

Celý článek

Páťáci v Centru robotiky

28
04, 2022

Páťáci v Centru robotiky

Autor: Jitka Charvátová

Během měsíce dubna navštívili páťáci v rámci Informatiky plzeňské Centrum robotiky. Po příchodu byli žáci rozděleni do dvou skupin a postupně se vystřídali na třech stanovištích. Nejvíce si užili se soupravou Lego WeDo, pracovali ve dvojicích a podle plánu na tabletu…

Celý článek

Preventivní programy ve 4. a 5. ročníku

11
04, 2022

Preventivní programy ve 4. a 5. ročníku

Autor: Tereza Lhotková

Během března a počátkem dubna se ve 4. a 5. třídách uskutečnily preventivní programy „Moje cesta na svět“ a „Dobrodružství dospívání“. V rámci programu se žáci seznámili se základy lidské reprodukce, etapami lidského vývoje od početí k porodu, procesem dospívání…

Celý článek

Angličtina v 5.B

4
04, 2022

Angličtina v 5.B

Autor: Adriana Vraštilová

Během března vytvářeli žáci 5.B v hodinách anglického jazyka různé projekty. Vyzkoušeli si vyrobit pozvánky na oslavy a plakát na téma můj hrdina. Většina prací se velmi povedla a žáky tento způsob výuky zaujal.

Celý článek

Hudební výchova v přírodě

17
02, 2022

Hudební výchova v přírodě

Autor: Petr Kunst

V parku u naší školy se dnes neozýval pouze zpěv ptáků, ale i hlasy dětí. V. C tam totiž měla hudební výchovu. Využili jsme sluníčka a na čerstvém vzduchu trénovali například houslové klíče z přírodnin, sestavovali jsme stupnice nebo trénovali pantomimické…

Celý článek

Projektový den s EU Start Plzeň

6
12, 2021

Projektový den s EU Start Plzeň

Autor: Tereza Lhotková

Ve středu 1. 12. proběhl ve třídě V. A program v rámci projektu EU Start Plzeň. Ve výuce nás navštívila Mgr. Markéta Čoňková. Pomocí sad Starter Kit a jejich součástek žáci prozkoumávali, jak různé komponenty fungují a jak různým způsobem…

Celý článek