20220407_133925

Celý školní rok si někteří žáci ze 4. a 5. ročníků zlepšovali své vědomosti a dovednosti v kroužcích doučování (EU Šablony III). Pilovali znalosti z oblasti ČJ, M i ostatních předmětů.

Při výuce žáci využívali různé způsoby, jak si probírané učivo zábavněji fixovat. Používali pracovní listy, interaktivní tabuli, vědomostní hry, iPady i počítače.

Fotogalerie