Světový den knihy a péče o školní knihovnu

9
05, 2023

Světový den knihy a péče o školní knihovnu

Autor: Josef Levý

V posledních několika letech došlo ve školní knihovně ke značenému přírůstku nových knižních titulů. Díky různým fondům a příspěvkům se počet knih zvedl o několik desítek kusů. Ty jsme se snažili vybírat vždy s ohledem na věk žáků (napříč celou školou) i…

Celý článek

Druháci na školní zahradě

24
04, 2023

Druháci na školní zahradě

Autor: Josef Levý

Minulý týden jsme absolvovali s druháky EU Projektový den ve výuce (ze Šablon III) s názvem Dešťovka je kamarád. Program děti seznámil jednoduchým způsobem s tématem vody (u příležitosti Světového dne vody a Dne Země). Žáci zkoumali školní zahradu, ověřovali přítomnost vody v půdě,…

Celý článek

Jarní a tematické dny na Táborské

26
03, 2023

Jarní a tematické dny na Táborské

Autor: Tereza Lhotková

V uplynulém týdnu proběhly i na Táborské tematické dny. Na počátku týdne jsme si připomenuli první jarní den – změnili jsme výzdobu ve třídách a chodbách. A dali jsme jasně najevo, že se těšíme na slunečné a teplé jarní dny. Ve…

Celý článek

Recitační soutěž

24
03, 2023

Recitační soutěž

Autor: Josef Levý

RECITAČNÍ SOUTĚŽ Ve čtvrtek 23. března, u příležitosti „Světového dne poezie“, uspořádaly třídy II. A a V. A ze 13. ZŠ v Plzni recitační soutěž pro své spolužáky z prvního i druhého stupně. Soutěž se konala také u příležitosti celostátní akce „Měsíc…

Celý článek

Jarní úklid školní zahrady

21
03, 2023

Jarní úklid školní zahrady

Autor: Tereza Šťovíčková

Třídy VIII.C a XI.A se v součinnosti s druháčky pustily do jarního úklidu školní zahrady. V minulém týdnu jsme v rámci tělesné výchovy shrabali napadané listí, připravili pískové doskočiště na sezónu a začali se starat o náš bylinkový záhon. Protože…

Celý článek

Badatelský klub

4
03, 2023

Badatelský klub

Autor: Josef Levý

Badatelský klub z EU Šablon III ukončil po roce svoji činnost. S žáky proběhlo od února 2022 celkem 32 setkání. V každém setkání bylo snahou přinést tři zajímavé aktivity, které měly podnítit zájem o přírodu, fyziku nebo chemii. Realizovali jsme tedy skoro 100 aktivit.…

Celý článek

Čtenářský klub v akci

26
02, 2023

Čtenářský klub v akci

Autor: Josef Levý

Ve školním roce 2022/2023 jsem zahájila ve spolupráci s panem učitelem Levým – učitelem třídy II.A –  další projekt EU pod názvem Šablony III – Čtenářský klub. V průběhu září, října až do června se seznamujeme s mnoha knihami a časopisy nejen ze…

Celý článek

Mokré vysvědčení rozdáno

31
01, 2023

Mokré vysvědčení rozdáno

Autor: Josef Levý

Celé první pololetí chodili druháci plavat do bazénu vedle naší školy. Během půl roku se naučili chovat ve vodě a naučili se základní plavecké styly. Snahou plavčíků bylo, aby se vody nebáli v praktickém životě. S pololetním vysvědčením jsme si…

Celý článek