eu_logo-2
Uvedený název patří projektu, který vypsalo MŠMT ČR pro zkvalitnění a podporu vzdělání na českých školách. Naše ZŠ se do projektu zapojila, vyplnila projektový záměr a zažádala o finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V ČR jsou podporovány oblasti, které ve srovnání s ostatními státy EU nevykazují stejně kvalitní výsledky.
Hlavní cíl a téma projektu 13. ZŠ je slogan „Aktivitou ke kvalitě“. Náš projekt rozvíjí následující oblasti: Čtenářská a informační gramotnost, Cizí jazyky, Využívání informačních technologií a Přírodní vědy.
Po několika měsících posuzování projektu přišla dobrá zpráva. Projekt byl schválen a naší škole bude ve dvou etapách připsáno 1 765 947 Kč. Tyto finanční prostředky slouží k individualizaci výuky, materiální podpoře školy, k dalšímu vzdělávání pedagogů a k tvorbě vzdělávacích materiálů.
Materiální podporou se rozumí vybavení školy – např. učební pomůcky a učebnice, digitální interaktivní prvky, fotoaparáty a další potřeby, které žáci využijí ve výuce nebo které výuku žáků podpoří. Vzdělávacími materiály se rozumí vytváření výukových a didaktických materiálů samotnými učiteli. Učitelé zpracovávají pracovní listy, prezentace atd., které následně ověřují ve výuce. Vytvořené materiály by měly být připravené „na míru“ pro žáka, měly by být poutavé a didakticky zajímavé.
Vznikne tak unikátní soubor kvalitních a ověřených sad materiálů naší školy, které vhodným způsobem podpoří vzdělávání žáka.

Fotogalerie

Aktuálně