INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste projevili zájem o naši školu. Věříme, že máme Vašemu budoucímu prvňáčkovi co nabídnout, jak v oblasti výuky, tak v mimoškolních aktivitách. Zápis pro školní rok 2022/23 se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2022 šesti let věku a dětí, kterým byl udělen v minulém roce odklad povinné školní docházky.

Zápisy s osobní účastí dětí budou probíhat ve dnech 4. – 5. dubna 2022

pondělí 4. 4. 2022 od 14.00 do 18.00

úterý 5. 4. 2022 od 14.00 do 18.00

Pokud se z jakéhokoli důvodu nestihnete do školy dostavit ve vypsaném termínu, je třeba žádost o přijetí podat nejpozději do 30. 4. 2022 jednou z následujících forem:

  • osobním podáním zákonným zástupcem ve škole (dohodnout mimořádný termín lze na telefonním čísle 378 028 700)
  • do datové schránky školy – adumv2q
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze přijmout žádost pouze prostým mailem)
  • poštou

Bližší informace získáte ZDE

Pro Vaše děti jsme připravili KVÍZ na PLOTĚ – zábavnou hru při procházce okolo naší školy. Za úspěšnou tajenku, kterou děti přinesou do školy k zápisu, obdrží odměnu.

Fotogalerie