upozorneni_bez_loga

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území některých okresů – mimo jiné i okresu Plzeň-město – proběhne ve školách 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. Testování se týká dětí v přípravném ročníku a žáků základních a středních škol a mělo by přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách.
Testování probíhá samoodběrem a v naší škole ho máme již „nacvičené“. Věřím, že i tentokrát proběhne bez problémů. Obdrželi jsme testy, které již děti a žáci znají, takže provedení jistě všichni bez problému zvládnou. Testování proběhne v pondělí 1. vyučovací hodinu, popř. při prvním vstupu žáka do školy v daném týdnu.
Testování se netýká dětí a žáků, kteří doloží:
-že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)
– že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu)
– negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, účastní se prezenční výuky za speciálních podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ ČR (ochrana úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit).
Přestože věřím v negativitu, zasílám postup v případě pozitivního výsledku testu:
– dítě či žák bude izolován v izolační místnosti
– škola bude informovat Vás – zákonné zástupce a žák vyčká v izolační místnosti do doby, než si ho vyzvednete
– zákonnému zástupci bude předáno potvrzení o pozitivním výsledku
– zákonný zástupce je povinen kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb – praktického lékaře pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
Vážení rodiče, všem přeji hlavně pevné zdraví a děkuji za součinnost v této nelehké době. Jsem ráda, že komunikujete s třídními učiteli v případě nepřítomnosti Vašich dětí ve škole – informujete o důvodu nepřítomnosti, případných karanténách či onemocnění nemocí covid-19. Všem nám záleží na tom, abychom do školy chodili prezenčně trvale.
Zd. Vrátníková

Fotogalerie