Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění vyhlašuji ředitelské volno na pondělí a úterý 25. – 26. 10. 2021 z organizačních důvodů – virová situace ve třídách a v pedagogickém sboru. Na tyto dny navazují podzimní prázdniny se státním svátkem. Žáci se vrátí do školy v pondělí 1. 11. 2021.

Pro žáky bude uzavřena škola i školní družina, obědy ve školní jídelně budou automaticky všem strávníkům odhlášeny.

Děkuji všem za pochopení a přeji pevné zdraví! Věřím, že devět volných dnů přispěje ke zlepšení situace ve škole.

Zdeňka Vrátníková

Fotogalerie