krouzky

V příloze naleznete plán zájmových kroužků pro letošní školní rok 2021/2022.

Přihlášky na zájmový kroužek agentury vyplňujte přes uvedené webové stránky.

Přihlášky na zájmový kroužek pořádaný školou odevzdejte třídnímu učiteli, vedoucímu kroužku nebo do kanceláře školy nejpozději do 21. 9. 2021 (jeden kroužek na jednu přihlášku).

Přihlášky na kroužky školní družiny si mohou podat i žáci, kteří do školní družiny nejsou zapsáni. Podmínkou je volné místo.
Na základě počtu přihlášek bude do konce září rozhodnuto, zda bude kroužek realizován.

Soubory ke stažení

Fotogalerie