173abea3be6341e7842bc90c1337765d_logo

OZNÁMENÍ

Radou města Plzně a Krajským úřadem Plzeňského kraje byla schválena žádost naší školy o zřízení tříd přípravného ročníku pro školní rok 2023/2024. 🙂

Aktiv pro zákonné zástupce, kteří žádají o přijetí dítěte do přípravky pro školní rok 2023/24, se koná 13. 6. 2023 od 16.00 hodin v jídelně školy.

Budou podány základní informace k nástupu dne 4. 9. 2023 a fungování přípravky. Zákonným zástupcům, kteří doložili potřebná doporučení (lékařské a školského poradenského zařízení), budou předána rozhodnutí o přijetí jejich dítěte.

Těšíme se na setkání!

 

Fotogalerie