Organizace výuky na začátku školního roku

Středa 1. 9. 2021

0. a 1. třídy

 • 8.00 h – slavnostní zahájení školního roku před hlavním vchodem školy Habrmannova 45. Žáci přejdou se svými třídními učiteli do tříd. Z hygienických a prostorových důvodů žádáme rodiče, aby do třídy vstupoval pouze jeden zákonný zástupce s ochranou nosu a úst (po celou dobu přítomnosti ve škole). Žáci mohou mít chirurgickou roušku nebo respirátor.
 • Třídní schůzky pro zákonné zástupce – jeden za každého žáka:
  • 9.00 h – 0. ročník
  • 9.15 h – 1. ročník.
  • Žádáme rodiče, aby si po dobu konání třídního aktivu zajistili dohled nad svými dětmi, pokud nenastoupí do školní družiny hned od 1. září 2021.
 • Testování žáků antigenními testy v 0. a 1. třídách proběhne 2. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Preventivní testování není povinné pro děti a žáky, kteří prodělali COVID-19 a neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci – nutné doložit!
 • Výdej obědů dne 1. 9. 2021 –  9.30-12.00 h

2. – 9. třídy

 • II.A, II. B – 7.40 h – setkání před budovou školní družiny – třídní učitelé odvádí žáky do tříd.
 • II. C, III.A, III. B, IV. C –  7.40 h – setkání před budovou Táborská – třídní učitelé odvádí žáky do tříd.
 • Ostatní třídy 1. stupně (IV. A, IV. B, V. A, V. B, V. C) a žáků 2. stupně – samostatný příchod do hlavní budovy školy v 7.40-7.55. Všechny žáky žádáme o klidný a ukázněný vstup do budovy školy!.
 • 8.00 – 8.45 – zahájení školního roku ve třídách s třídním učitelem, testování žáků antigenními testy.
 • Do doby testování jsou žáci povinni mít nasazenou ochranou chirurgickou roušku nebo respirátor.
 • Dospělému doprovodu žáků nebude umožněn vstup do budovy školy.
 • Testování žáků 2.-9. tříd proběhne 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Preventivní testování není povinné pro děti a žáky, kteří mají řádně ukončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Tuto skutečnost je nutné doložit potvrzením.
 • Důležitá informace pro žáky třídy IV. A! Testování třídy dne 6. 9. 2021 proběhne v 7.15 h v tělocvičně školy z důvodu odjezdu na plavání v 7.50.
 • Výdej obědů dne 1. 9. 2021 9.30-12.00

Čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. 2021

0. – 5. třídy

 •  8.00-11.40 – třídnické práce
 • Nástup na oběd do školní jídelny postupně dle rozpisu – seznámí třídní učitel

6. – 9. třídy

 • 8.00-12.35 – třídnické práce
 • Nástup na oběd do školní jídelny postupně dle rozpisu – seznámí třídní učitel

Od pondělí 6. 9. 2021

 • Ve všech třídách výuka dle rozvrhu a plánu práce (viz ŠOL)
 • Plavání 4. tříd – pondělí 6. 9. 2021
 • Třídní akce – VII. C v pondělí 6. 9. 2021

Obecné pokyny:

 • Žádáme všechny žáky i dospělé, aby respektovali hygienická opatření (při vstupu do budovy školy rozestupy, pravidelné mytí rukou, desinfekce).
 • Ve školní jídelně bude probíhat výdej obědů za zvýšených hygienických podmínek – žádáme o trpělivost a respektování všech pokynů, se kterými budou strávníci seznámeni.

Další informace:

Provoz školní družiny v průběhu školního roku 2021/2022:

 • Budova Habrmannova: 6.00-17.00, pátek do 16.30 h
 • Budova Táborská: 6.30-16.00 h

Soubory ke stažení

Fotogalerie