evropa2050

Ve školním roce 2021/22 byla vyhlášena výtvarná soutěžní přehlídka Evropa2050. I žáci naší školy se soutěže zúčastnili a dílo loňských prvňáčků postoupilo až do evropského kola! Společná koláž obou tříd reprezentuje čtyři hlavní myšlenky – spolupráci, toleranci, mír a moderní digitální město. Centrálním bodem je katedrála sv. Bartoloměje – všichni věří, že bude stát stále i v roce 2050 a bude nadále symbolem města. Žáci vidí město jako digitalizované, plné dronů a moderních technologií. Nezapomínají na ekologickou stránku a solární energie. Vše podtrhuje rámeček kolem, kde jsou vyobrazeni žáci ze všech zemí světa a společně se kamarádí a žijí právě v Plzni – bez rozdílu národnosti, pohlaví či postojů.

Město Plzeň v říjnu 2022 vystavilo díla plzeňských škol před plzeňskou radnicí. Výstava byla spojená s hlasováním a koláž našich žáků se umístila na krásné stříbrné pozici! Poděkovat žákům a jejich pedagogům za účast v přehlídce přišla do školy 1. 12. 2022 náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a cestovního ruchu paní Lucie Kantorová v doprovodu vedoucí odboru školství paní Dagmar Škrlantové. Paní náměstkyně vyzvídala, jak si druháci představují Plzeň v roce 2050, čím do koláže přispěli. Za vydařenou práci kromě poděkování obdrželi všichni, kdo se na dílu podíleli, od města Plzně dárečky.

Děkuji žákům – letošním druhákům – a jejich učitelům paní Janě Krenkelové, panu Josefu Levému a paní asistentce Olze Bufkové – za kreativní vedení a gratuluji ke krásnému umístění v plzeňské i mezinárodní přehlídce. Z:-)V

ZDE – Parlamentní listy

Fotogalerie