Ve středu 30. března se na 13. ZŠ v Plzni konala tradiční recitační soutěž. Vše proběhlo u příležitosti akcí „Měsíc knihy“ a „Světového dne poezie“. Recitační soutěž byla rovněž součástí oslav 40. výročí školy.

Dva roky jsme se nemohli potkat v tradičním pojetí, a tak jsme si letošní ročník užili již „naživo“. Hlavními cíli „Jarního básničkování“ je rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, podporovat samostatnou četbu, ale také optimisticky vstoupit do prvních jarních dnů.

Veškeré básnické výkony zaslouží velkou pochvalu. Porota ve složení zástupců školního parlamentu, učitelů, vedení školy to v hodnocení jednoduché opravdu neměla. Velmi záleželo na tom, kdo si jakou básničku zvolil, jak ji dokázal podat (správně frázovat, dodržovat pauzy, bezchybně vyslovovat) a jestli jí rozuměl. Básník prostě musel zaujmout ze všech úhlů pohledu. Podle uvedených kritérií pak porota soutěžící hodnotila.

A jak vše dopadlo?

Kategorie 1. – 2. třída: 1. místo – Antonín Kučera, Asi Avsin Polat, 2. místo – Eliška Janoušková, Pavel Hránek, 3. místo – Nikola Votípková, Daniel Delawski

Kategorie 3. – 5. třída: 1. místo – Gabriela Stojková, 2. místo – Matyáš Lepeška, 3. místo – Kira Pastukhová

Kategorie 6. – 9. třída: Natálie Růžičková, Kateřina Černá

Velké poděkování patří všem žákům, kteří se nebáli soutěže zúčastnit. Děkujeme také vedení školy a Magistrátu města Plzně, kteří zajistili ceny pro vítěze a drobnou sladkost pro další zúčastněné.

Celé recitátorské odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře. Organizátoři, zábavní moderátoři i porota své úkoly zvládli výborně.

Ještě jednou díky všem. Už nyní se těšíme na další ročník „Jarního básničkování“.

Fotogalerie