img_20240425_092445

Na konci dubna vyjeli žáci 4. tříd v rámci operačního programu JAK na poznávání historického centra Prahy, se kterým se seznamovali v hodinách vlastivědy. Již po cestě vlakem poznávali řeku, hrady a města, kterými projížděli a hledali vše v mapě.

Po příjezdu na Hlavní nádraží se děti vydaly na Václavské náměstí, kde si prohlédly budovu Národního muzea a sochu sv. Václava. velkým zážitkem byla cesta metrem na Hradčany. Potom děti prošly starými královskými zahradami s letohrádkem královny Anny a přes Jelení příkop se dostaly do Pražského Hradu. Tam na ně čekaly průvodkyně, které je provedly Katedrálou sv. Víta a Starým královským palácem. Děti byly nadšené především z kopií korunovačních klenotů, dále navštívily Zlatou uličku a mučírnu v Daliborce.

Při zpáteční cestě nemohly děti minout Karlův most a samozřejmě Staroměstský orloj. Pokračovaly k Prašné bráně a odtud to byl už jen kousek na vlakové nádraží.

Všichni byli celodenním putováním po Praze unaveni, ale moc se jim tam líbilo.

 

Fotogalerie