img_20220603_101522

Na začátku měsíce června proběhla exkurze 9. tříd do národní kulturní památky Vodní hamr Dobřív na Rokycansku. Školní akce byla financována z technického grantu poskytnutého Magistrátem města Plzně.

Žáci se zde dozvěděli o dřívější těžbě železné rudy v Brdech a jejím zpracování v hutích na železo. Největší část prohlídky byla věnována funkčnímu vybavení hamru a kovářským ukázkám. Vlastní šikovnost si každý mohl vyzkoušet za pomoci a dohledu zkušeného kováře.

Zdařilá exkurze oslovila některé děti tak, že by si prohlídku hamru rády o prázdninách s rodiči zopakovaly.

 

Fotogalerie