V úterý 1. 2. 2022 se třída VIII.A účastnila projektového dnu na Církevním gymnáziu. Cílem této návštěvy bylo představení odborných učeben, kterých má Církevním gymnázium velké množství.

V učebně biologie jsme mikroskopovali svrchní buňky červené cibule (zkoumali jsme, zda má buňka žízeň nebo ne), v učebně chemie si žáci vyzkoušeli utvořit gumového hopíka.

Na zeměpis jsme se přesunuli také do odborné učebny, kde pro nás byl připraven program na téma Plantáže (součástí byla i velmi zajímavá poznávačka různých plodin). Angličtina se odehrávala v odborné učebně s rodilým mluvčím, který žákům vyprávěl o státě Kentucky.

Žákům se pestrý den velice líbil a těšíme se na další takové projektové dny.

Fotogalerie