2-3

Ve dnech 28.11.2022 a 1.12.2022 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z českého jazyka. Školního kola se účastnilo celkem 13 žákyň a žáků, 7 z 9. tříd a 6 z 8. tříd.

Žákyně a žáci dostali přidělená čísla a po dobu 2 x 60 minut řešili úkoly z gramatiky a slohu. Celkem mohli získat z gramatiky a slohové práce 50 bodů (30 a 20).

Nejlepšími řešitelkami byly 2 dívky z 9. tříd, které také postupují do okresního kola. Jejich náhradnicemi jsou také žákyně z 9. třídy.

 

3-3

Dne 9.12.2022 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z dějepisu. Školního kola se účastnilo celkem 9 žákyň a žáků, 7 z 9. tříd a 2 z 8. tříd.

Tematické zaměření ročníku 2022/2023 bylo „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992“. Soutěžící mohli získat max. 60 bodů, úspěšnými řešiteli byli v případě, pokud dosáhli alespoň 60% správných odpovědí.

Nejlepšími řešiteli byli opět žáci 9. tříd (výherce získal 50 bodů). Všichni tři postupují do okresního kola, které se bude konat v týdnu od 16.1. – 20.1.2023.

Nejlepším řešitelům byly předány odměny.

Fotogalerie