tchp2

Naše škola spolupracuje s Fakultou pedagogickou ZČU Plzeň na přípravě budoucích učitelů na jejich povolání. Při hodinách Technických praktik žáci šestých a osmých ročníků během výukové praxe studentky FPE ZČU vyráběli výrobky s velikonoční tématikou.

P. Konjatová

Fotogalerie