Dne 31.5. třída 6.C navštívila Národní muzeum v Praze, cílem byla prohlídka expozice Okna do pravěku. Žáci se se seznámili s historií území naší země od prvohor až po čtvrtohory. Součástí výletu do Prahy byla i procházka po Václavském a Staroměstském náměstí. Dětem se výlet velmi líbil a těší se už na další společné akce.

Fotogalerie