Od 7.9. do 9.9. proběhl adaptační kurz šestých ročníků, který se již tradičně konal v Melchiorově Huti.

Během pobytu se žáci seznámili se svými novými spolužáky a zároveň i s novými třídními učiteli. Na programu byla celá řada aktivit. Hrály se různé společenské, důvěřivé i kooperační hry, chodilo se na výlety do okolí. Děti si taktéž vyzkoušely pracovat s buzolou a orientovat se na mapě. Večer se pak například opékaly buřty a zpívalo se u ohně.

Žáci i učitelé zažili spoustu legrace a celý kurz se nesl v pohodovém duchu.

Fotogalerie