Ve dnech 5. 8. září 2023 probíhaly v 6. ročníku adaptační aktivity na stmelování kolektivu, nastavení pravidel a seznámení s třídními učiteli. Třídy VI.A a VI.B vyjely na výlet do Kukuřičného bludiště a VI.C si zaběhla orientační běh v Božkovském ostrově. Pro všechny třídy byl jeden den vyhrazen pro externí program vytvořený neziskovoou organizací Diakonie. Šesťákům se dle zpětné vazby všechny dny líbily a třídním učitelům také.

Fotogalerie