20211206_201758

Ve středu 1. 12. proběhl ve třídě V. A program v rámci projektu EU Start Plzeň. Ve výuce nás navštívila Mgr. Markéta Čoňková. Pomocí sad Starter Kit a jejich součástek žáci prozkoumávali, jak různé komponenty fungují a jak různým způsobem sestavení je můžeme naučit fungovat podle nás. Skupinkám žáků se podařilo sestrojit čidlo na světlo, alarm a měřák hladiny zvuku. Na závěr si žáci troufli i na samostatné bádání, co lze všechno se součástkami vyrobit. Vznikly různé typy zvukových alarmů doplněné světelnými symboly.

Cílem projektu bylo dětem přiblížit, že programování není jen záležitostí webu, ale také jiných výrobních odvětví. Projekt nám skvěle doplnil jiný pohled na programování, které začínáme objevovat v rámci hodin informatiky.

Fotogalerie