Svatý Martin

11
11, 2021

Svatý Martin

Autor: Denisa Poršová

Legendu o Svatém Martinovi znají snad už všechny děti ze třetího ročníku. „Verzí příběhu o svatém Martinu je několik. Všechny mají ale jedno společné – lásku k bližnímu. Svatý Martin žil ve 4. století, pocházel z dnešního Maďarska a otec…

Celý článek

Exkurze třetích ročníků- Čistá Plzeň, Sběrný dvůr

5
11, 2021

Exkurze třetích ročníků- Čistá Plzeň, Sběrný dvůr

Autor: Denisa Poršová

Žáci třetích ročníků navštívili Sběrný dvůr v Plzni. Dozvěděli se spoustu informací o tom, co společnost dělá. Krásně je provedli prezentací, která názorně ukazovala jejich práci: třídění odpadu, svoz odpadu, jízda popelářským autem a sběrný dvůr. Vyzkoušeli si sednout za…

Celý článek

Bajky v třetím ročníku

21
10, 2021

Bajky v třetím ročníku

Autor: Denisa Poršová

V třetí třídě jsme se věnovali literárnímu útvaru – Bajky. Téma nás provázelo celým týdnem a ve všech předmětech, což dokládají naše práce. „Bajka je označení pro literární útvar, ve kterém se zvířata chovají a mluví jako lidé (alegorie neboli…

Celý článek

Den stromů

20
10, 2021

Den stromů

Autor: Denisa Poršová

Den stromů se slaví 20.října, proto jsme poznávali listy stromů, objímali jsme strom, hledali jsme nejhezčí list, vytvořili jsme společnou silou strom a nakonec jsme využili svou fantazii a kreativitu v tvoření skřítka „Podzimníčka“.  

Celý článek