Třeťáci na Radyni

15
10, 2022

Třeťáci na Radyni

Autor: Renata Kubištová

Žáci třetích tříd se v rámci prvouky učí o naší vlasti a především o svém městě – Plzni. Seznamují se s pověstmi o jejím založením, a proto se vydali i nedaleký hrad Radyně, který k Plzni neodmyslitelně patří. Vlakem dojeli…

Celý článek

Školní výlet – Radyně

16
06, 2022

Školní výlet – Radyně

Autor: Denisa Poršová

„Jeli jsme na Radyni autobusem. Autobus zastavil pod lesem a my jsme vystoupili. Všichni jsme byli nadšení a těšili jsme se na hrad. Stoupali jsme kopcem nahoru. Cestou jsme našli žlutočernou housenku. Byla moc krásná. Nechali jsme ji lézt a…

Celý článek

Návštěva Techmanie

10
06, 2022

Návštěva Techmanie

Autor: Denisa Poršová

Třetí ročníky se po covidové době opět vydaly do Techmanie. Děti byly velmi nadšené z interaktivních exponátů, které si mohly vyzkoušet. Každý z nich má za úkol vysvětlit vám něco z přírodních jevů a zákonitostí a nebo z oborů lidských…

Celý článek

Dětský den v Lobezském parku

2
06, 2022

Dětský den v Lobezském parku

Autor: Denisa Poršová

Dětský den v Lobezském parku jsme zahájili společnou rozcvičkou. Následně jsme se posilnili svačinkou, abychom měli dostatek síly na dovádění. Početní řetěz a skládání básničky nám šlo levou zadní. Samozřejmě jsme měli spoustu času na zábavu. Obdrželi jsme malé dárečky…

Celý článek

Projektový den 3. tříd – Etiketa pro děti

20
05, 2022

Projektový den 3. tříd – Etiketa pro děti

Autor: Denisa Poršová

V pátek, 20. 5. 2022, absolvovali žáci 3. tříd celodenní projekt s názvem Etiketa pro děti konaný v prostorách naší školní jídelny. Ve čtyřech po sobě jdoucích hodinách pracovali s lektorkami z Aktivity centra Krašovská na následujících tématech: Umíme se zdravit Umíme se k sobě chovat…

Celý článek

Poznávání zvířat ve 3. třídě

5
05, 2022

Poznávání zvířat ve 3. třídě

Autor: Irena Fikrlová

Ve třídě III. A se krásně propojila výuka mezi  předměty – prvouka, výtvarka, český jazyk. Žáci bádali nad živočichy a své zkoumání zpracovali výtvarně (můžete vidět na fotografiích) i slovně – vlastní výtvory v rámci českého jazyka komentovali svými slovy.

Celý článek

Čtenářství ve 3. A

19
04, 2022

Čtenářství ve 3. A

Autor: Denisa Poršová

S velkou radostí oznamujeme, že se „čtenářství“ ve 3. A daří. V průběhu celého školního roku, zvláště pak v měsíci březnu, jsme se zaměřili na práci s knihou. Pořádáme pravidelné čtenářské dílny, hovořili jsme o známých autorech a ilustrátorech knih pro děti a mládež,…

Celý článek