V pátek, 20. 5. 2022, absolvovali žáci 3. tříd celodenní projekt s názvem Etiketa pro děti konaný v prostorách naší školní jídelny.

Ve čtyřech po sobě jdoucích hodinách pracovali s lektorkami z Aktivity centra Krašovská na následujících tématech:

  • Umíme se zdravit
  • Umíme se k sobě chovat
  • Umíme se oblékat
  • Umíme se stravovat

Děti byly hravou a zábavnou formou seznámeny s pravidly slušného chování, správného stolování a vhodného oblékání.

Garantem celé akce se stal spisovatel a nejznámější propagátor etikety u nás pan Ladislav Špaček.

Děkujeme autorkám a propagátorkám celé akce, paní Iloně Křížkové a paní Lence Jelínkové, za příjemně strávený den a ucelený náhled na chování a vystupování ve společnosti.

Fotogalerie