12

Ve třídě III. A se krásně propojila výuka mezi  předměty – prvouka, výtvarka, český jazyk. Žáci bádali nad živočichy a své zkoumání zpracovali výtvarně (můžete vidět na fotografiích) i slovně – vlastní výtvory v rámci českého jazyka komentovali svými slovy.

Fotogalerie