286700964_5560604403973727_2002623771280607270_n

Třetí ročníky se po covidové době opět vydaly do Techmanie. Děti byly velmi nadšené z interaktivních exponátů, které si mohly vyzkoušet. Každý z nich má za úkol vysvětlit vám něco z přírodních jevů a zákonitostí a nebo z oborů lidských činností. Zjistily, že třeba i fyzika může být  dobrodružství a že film je zase věda.

Měli jsme objednaný program pro školy s názvem Země, Mars a 6 statečných. Program byl veden formou prezentace a aktivit, které v žácích podnítily větší zájem o probírané téma. Věříme, že žáci si den náležitě užili.

Fotogalerie