img_20230110_084704

V každé společnosti by měla platit pravidla slušného chování, a proto se i žáci 3. tříd naší školy seznámili se základy správného zdravení, chování v restauraci, oblékání pro různé příležitosti a stolování. Pod vedením velmi milých lektorek ze Střediska volného času Krašovská  si děti mohly prakticky procvičit různé typy pozdravů, chlapci si mohli vyzkoušet nošení motýlků na košilích a děvčata si užila zkoušení sukýnek, ve kterých by mohla jít do divadla. Všichni si určitě budou pamatovat, že do restaurace vchází první muž, dámská kabelka nikdy nepatří na stůl a hlavně, že bychom neměli v restauraci telefonovat nebo hrát hry. Velkým přínosem byla ukázka prostřeného stolu a vysvětlení, na co se jednotlivé části při jídle používají.

Všichni si tuto krásnou akci užili a hlavně se dověděli mnoho zajímavých a důležitých informací.

Fotogalerie