S velkou radostí oznamujeme, že se „čtenářství“ ve 3. A daří.

V průběhu celého školního roku, zvláště pak v měsíci březnu, jsme se zaměřili na práci s knihou. Pořádáme pravidelné čtenářské dílny, hovořili jsme o známých autorech a ilustrátorech knih pro děti a mládež, zařazujeme čtenářské maratóny, navštívili jsme školní žákovskou knihovnu.

Též jsme se úspěšně zúčastnili školního kola recitační soutěže, ve které žák třídy Matyáš Lepeška obsadil 3. místo ve své kategorii.

Celým školním rokem nás provází mimočítanková četba a tvoříme si vlastní knihu našeho tvůrčího psaní.

Nyní zveřejňujeme některé okamžiky naší společné práce.

Fotogalerie