V třetí třídě jsme se věnovali literárnímu útvaru – Bajky. Téma nás provázelo celým týdnem a ve všech předmětech, což dokládají naše práce.
„Bajka je označení pro literární útvar, ve kterém se zvířata chovají a mluví jako lidé (alegorie neboli jinotaj). Z každé bajky vyplývá nějaké poučení, varování před chybným jednáním. Zvířata v bajkách jsou nositeli lidských vlastností. Tyto vlastnosti se pak pro jednotlivá zvířata stávají typickými, i když je ve skutečnosti nemají.
Bajka by měla na člověka výchovně působit. Toto působení a kritika nedostatků se děje nenásilně, pomocí humoru.“

Fotogalerie