V pátek 14. 10. 2022 absolvovali žáci druhých tříd Projektový den ve výuce z EU Šablon III s názvem „Podzim v zahradě“. Projektový den uspořádali a připravili učitelé druhých tříd společně s odborníky ze Spolku Ametyst.

Hravou a zábavnou formou jsme podzim poznávali, zkoumali a využívali jsme všechny naše smysly. Pro poznávání podzimu jsme využili naši školní zahradu a vše jsme následně zpracovávali v kmenových třídách.

Věříme, že se celý podzimní den líbil a že budeme v takových aktivitách pokračovat i nadále.

Výstupem je i Land Art obrázek, se kterým se zapojujeme do celostátní soutěže Ukliďme svět s Českým svazem ochránců přírody.

Fotogalerie