Třídy VIII.C a XI.A se v součinnosti s druháčky pustily do jarního úklidu školní zahrady.
V minulém týdnu jsme v rámci tělesné výchovy shrabali napadané listí, připravili pískové doskočiště na sezónu a začali se starat o náš bylinkový záhon. Protože k jaru patří macešky, dívky z VIII.C je vysadily do našich kamenných truhlíků.

Fotogalerie