Všichni se po zimě těšili na jaro, a tak se ho děti ve II. A snažily přivolat alespoň při výtvarné výchově. Vytvořily hodně krásných výtvorů, kterými vyzdobily třídu. Vyzkoušely si při tom různé techniky a jaký byl výsledek, to můžete posoudit sami.

Fotogalerie